Info

Nordens Dage, www.nordensdage.nu er et interaktivt digitalt undervisningsforløb for 8. klasserne rundt i hele Norden og finder sted i november.
I 2015 inviteres mellem 20 klasser og 30 klasser fra landene Sverige, Norge, Finland, Island, Åland, Færøerne, Grønland og Danmark til at deltage.

Med Nordens Dage skabes en autentisk kommunikation. Eleverne er i direkte kontakt med jævnaldrende fra andre nordiske lande via den interaktive platform, www.nordensdage.nu . Den direkte kontakt, og det at kontakten er med jævnaldrende, er med til at personliggøre landene. Eleverne lærer hinanden at kende, de stiller spørgsmål til hinandens kultur og dagligdag og får derved et førstehåndsindblik i kulturen i de andre nordiske lande.
Nordens Dage adskiller sig fra andre digitale undervisningstilbud i skandinaviske sprog ved at forløbet tilrettelægges og bliver fulgt af gruppen bag projektet. Det betyder, at projektgruppen udover at stille en færdig platform, www.nordensdage,nu samt opgaver til rådighed, også var tovholder igennem hele forløbet.
Nordens Dage forløber i 3 faser:

1) Et kickoff-møde afholdes for lærerne fra de deltagende klasser. Her bliver de introduceret til værktøjerne på platformen og lærer hinanden at kende for at skabe større engagement og fællesskab i projektet.

Ronnie lærer fra Åland: “For mig er det at møde de andre lærere det mest positive for materialet kan man jo læse selv. Men nu sidder vi sammen og diskuterer og hører hvad de andre tænker. Det er det bedste.”

Hulda lærer fra Island siger: “Det giver meget at høre om forholdene i de andre nordiske lande og at høre om de andre islandske læreres undervisning. Vi har et tæt forhold til Danmark men vi vil gerne udvide det forhold til de andre nordiske lande, fordi vi ligner hinanden så meget. Et kickoff-møde er et godt sted at begynde.”

2) I ugerne op til eventdagene arbejder klasserne selvstændigt med opgaver på platformen. Opgaverne tager ofte udgangspunkt i eksisterende sites med fokus på Norden f.eks. www.nordeniskolen.dk , www.dr.dk/Undervisning/Norden/Forside.htm

3) Projektet kulminerer med tre eventdage i november, hvor eleverne bruger hele 3 skoledage på at arbejde med Nordens Dage. Eleverne er delt ind i grupper med medlemmer fra forskellige lande. Sammen løser de opgaver og kommunikerer med hinanden på sitet.